NOVOSTI 26.10.2013

Zapisnik sa Skupštine “Udruženja građana Srbi Duvna”održane u Aranđelovcu 26.10.2013. godine sa početkom u 15 časova Sednicom je rukovodio predsednik Upravnog odbora, dipl. ecc Pero Važić.Skupštini je prisustvovalo __ članova. Usvojen je predloženi dnevni red:

Dnevni red:

1. Podela članskih karata Udruženja

2. Izveštaj o realizovanom košenju groblja u opštini Tomislavgrad (Duvno)

3. Buduće aktivnosti Udruženja

4. Zamena jednog člana Upravnog odbora

pročitaj ceo izveštaj

NOVOSTI 24.10.2013

Poziv na uručenje članskih karata za 2013. godinu

Svečano uručenje članskih karata će se održati u subotu 26. oktobra 2013. godine u Aranđelovcu, Ul. Janka Katića 26. Pozivamo sve članove UGSD koji su izvršili uplatu članarine za 2013. godinu da prisustvuju svečanom uručenju članskih karata. Najlepše se zahvaljujemo svima na novčanim prilozima koji su nam omogućili da uspešno privedemo kraju projekat čišćenja srpskog groblja u Duvnu. Sve ostale koji nisu izvršili uplatu članarine niti dali prilog za realizaciju gore navedenog projekta, a čiji preci počivaju na teritoriji opštine Duvno (Tomislavgrad), molimo da do 1. decembra 2013. godine izvrše uplate u skladu sa svojim mogućnostima, željama srca i ljubavi prema svom rodnom kraju.

NOVOSTI 16.07.2013.

Donet je plan da se ove godine pokose i očiste sva srpska groblja u Duvnu. Da bismo to uspeli da realizujemo potrebno je da svi koji su zainteresovani da se groblja njihovih predaka održavaju uplate 20-50 eura, u zavisnosti od svojih mogućnosti. Uplate vršiti na tekući račun udruženja 160-380889-69 Banca Intesa. Uplate iz inostranstva vršiti prema uputstvu koje se nalazi na stranici Pristupnica.

NOVOSTI 29.06.2013

29.06.2013. godine je održan prvi dan Udruženja građana Srbi Duvna. U skladu sa Statutom, doneta je odluka o visini članarine za 2013. godinu koja će iznositi.10 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Takođe, nakon izvršenog obračuna, ustanovljeno je da će za održavanje grobalja biti neophodni prilozi od 20 do 50 EUR po porodici, u skladu sa ličnim mogućnostima. Zahvaljujemo se svim sadašnjim i budućim članovima na podršci u očuvanju srpske baštine na teritoriji opštine Tomislavgrad (Duvno).

NOVOSTI 27.06.2013

U toku je prikupljanje finansijskih sredstava za košenje srpskog groblja u Duvnu. Prethodnih godina košenje groblja je iznosilo od 300 do 700 eur, u zavisnosti od perioda kosidbe i lica koje je kosilo. Za ovu godinu, planiramo da pokosimo sva srpska groblja u Duvnu (u selu Rašćani, Bilanovići i Kongora-Lipa), a sve u zavisnosti od prikupljenih sredstava za košenje.Prošle godine smo prikupili po 15 eur po porodici, što je bilo dovoljno samo za rašćansko groblje, a, po našoj proceni, biće dovoljno i ove godine za navedeno groblje. Ipak, kako bismo bili u mogućnosti da pokosimo sva srpska groblja u Duvnu, molimo vas da sami povećate priloge. Najlepše se zahvaljujemo svim članovima za priloge za očuvanje srpskog duha na teritoriji opštine Tomislavgrad (Duvno).U Upravnom odboru postoji spisak svih osoba koje su dale prilog za kosidbu. Svako ko izrazi želju imaće pristup istom.